[Pic] Evernet Choice Glass T/R - Khóa cửa kính - công ty GS Engineering & Construction

09-07-2015

Công ty GS Engineering & Construction thành lập năm 1969. Trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng công cộng Và những dự án phát triển quy mô lớn tại Hàn Quốc và các nước khác, bằng nguồn nhân lực và kỹ thuật của mình, GS E&C đã đạt được sự trưởng thành vượt bậc trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng nhà ở, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 
Dịch vụ cung cấp :
  • Công trình dân dụng
  • Nhà máy
  • Môi trường
  • Kiến Trúc
  • Nhà ở

Hình ảnh mặt trước khóa điện tử Evernet Choice Glass - cửa kính

Hình ảnh mặt sau khóa điện tử Evernet Choice Glass - cửa kính