[Pic] Evernet Choice Glass T/R - Khóa cửa kính - PJICO Building

18-04-2016

Tòa nhà PJICO Building cao 8 tầng và 8 tầng hầm và diện tích mỗi sàn là 316 m2. Tòa nhà PJICO Building cho thuê nhiều diện tích khác nhau 127 m2, 208 m2, 288 m2, 316 m2. Tòa nhà có máy phát điện dự phòng BACKUP 100%.

Hình ảnh mặt trước khóa điện tử Evernet Choice Glass - cửa kính

Hình ảnh mặt sau khóa điện tử Evernet Choice Glass - cửa kính