[Pic] Kaba 180 (White) - Khóa cửa mã số thẻ từ cao cấp - AEON MALL Bình Dương

18-04-2016

Mặt ngoài khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa gỗ

Mặt ngoài khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa gỗ

Chốt khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa gỗ

Mặt trong khóa cửa thẻ từ mã số Kaba 180 - Cửa gỗ