[Pic] KABA EF780 - Khóa điện tử vân tay cao cấp - Bình Dương

18-04-2016

Hình ảnh mặt ngoài khóa cửa vân tay cao cấp Kaba 780 (HAFELE) - cửa gỗ

Hình ảnh mặt ngoài khóa cửa vân tay cao cấp Kaba 780 (HAFELE) - cửa gỗ

Hình ảnh ruột của khóa cửa vân tay cao cấp Kaba 780 (HAFELE) - cửa gỗ

 

Hình ảnh mặt trong khóa cửa vân tay cao cấp Kaba 180 (HAFELE) - cửa gỗ